Naša firma vám ponúka služby:

Meranie a Reguláciu:

Vzduchotechnika - Chladenie - Kotolne - Priemyselné systémy

Projekcie - Realizácie - Revízie - Servis:

Zabezpečovanie zariadenia - Elektroinštalácie - Vzduchotechnika
Výroba rozvádzačov - Špeciálne el. riešenia - Bleskozvody

Pozrite si našu dalšiu web stránku:

http://www.motocrossclubskycov.sk/

Kontakt

MB elektro servis s.r.o. Pod Vŕškami 442
951 85
Skýcov
+421905241901 mbelektro@nextra.sk